VENUJTE 2% Z DANE PRE KLUB BIATLONU BREZA

Vážení priatelia
,

V tomto roku bude je možnosť získať na našu športovú činnosť detí a mládeže finančné prostriedky z poukázanej dane fyzických a právnických osôb vo výške 2% (3%)* zaplatenej dane, minimálne však:

- 3,32,- EUR (100,- Sk) fyzické osoby,

- 8,30,- EUR (250,- Sk) právnické osoby.

Ak je daňovníkom fyzická osoba, za zaplatenú daň sa považuje na tento účel daň znížená o daňový bonus.

Ako na to ?
u zamestnávateľa si potvrďte tlačivo o zaplatení dane za minulý kalendárny rok. Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% (3%)* zaplatenej dane“ a zašlite na príslušný Daňový úrad osobne alebo prostredníctvom svojho zamestnávateľa.

* - 3% z dane môže poukázať osoba ktorá v roku 2022 dobrovoľnícky odpracovala minimálne 40 hodín

Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť z našej web stránky.

Viac informácií aj na stránke www.rozhodni.skVyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby : vyhlásenie

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti:potvrdenie

Zmluva o sponzorstve:zmluva