About Us

Klub biatlonu

Bežecké lyžovanie a biatlon sa v Breze začal  aktivizovať zásluhou učiteľa základnej školy a trénera Mgr. Antona Matejčíka už od roku 1976. Prvé družstvo tvoria žiaci Michaliga Miroslav, Maťovčík Ján, Hladeková Oľga, Šimek Rudolf, neskôr Maťovčík Jozef, Šimek Ján, Sitárik Peter, Hladek Ján. 

V roku 1980 spoločne s Antonom Volčekom a Antonom Náčinom zakladajú pri Telovýchovnej jednote Rozvoj Breza oddiel bežeckého lyžovania. Prvé roky sa oddiel zúčastňuje regionálnych pretekov ako Jasenická 30., okresné preteky v behu na lyžiach o Cenu Kamaráta a pod.. Oddiel začína organizovať regionálne preteky v behoch na lyžiach pre všetky katégórie pod názvom Brezanská XV. Brezanskí pretekári postupne na týchto súťažiach dosahujú  dobré až veľmi dobré výsledky.

Cesta k vrcholovým výsledkom bola náročná ale úspešná

Od roku 1983 sa činnosť oddielu zintenzívnila. Tréningy sú pravidelné, odbornejšie a náročnejšie. Pred vrcholovými pretekmi oddiel organizuje sústredenia vo Vysokých Tatrách na chate Jozefa Psotku, v Dudinciach, či v Roháčoch. Výsledky sa objavili  okamžite. Oddiel sa začal pravidelne zúčastňovať všetkých okresných súťaží  a postupne si vybojovával postup na majstrovské krajské a celoslovenské súťaže v bežeckom lyžovaní a v zimnom biatlone (SPBZ- Sokolovské preteky v brannej zdatnosti).

Naši pretekári začali obsadzovať popredné priečky nie len v regionálnych ale aj vo vyšších a celoslovenských súťažiach. Už v roku 1984 oddiel konkuruje známym oravským športovým strediskám Dolný Kubín a Zuberec, ktoré sú materiálne a finančne podporované Slovenským ústredným výborom telovýchovy a športu a Slovenským ústredným výborom Zväzarmu so sídlom v Bratislave.

Účasť našich pretekárov na Majstrovstvách Slovenska

V roku 1985 sa po prvý krát naša pretekárka Mária Parišková prebojovala na majstrovstvá Slovenska v biatlone (SPBZ – sokolovský pretek brannej zdatnosti), vybojovala si bronzovú medailu a získava II. výkonnostnú triedu. V roku 1986 si v náročnej konkurencii cez majstrovstvá okresov a krajov postup na majstrovstvá Slovenska vybojovali traja. Na majstrovstvách Slovenska v biatlone (SPBZ) títo pretekári obsadzujú  siedme, deviate a dvanáste miesto.

V roku 1987 sa na Majstrovstvá Slovenska prebojovali už štyria pretekári. Marcela Kubašová získava bronzovú medailu a po prvý krát v histórii brezanského športu získava aj I.výkonnostnú triedu. Marcela žala úspechy aj na majstrovstvách Slovenska v roku 1988 a prináša si  dve strieborné medaile, jednu z vytrvalostného a jednu z rýchlostného preteku.

Veľkým vzorom pre súčasných a budúcich športovcov z Brezy je Štefan Michaliga, ktorý si v roku 1987 na Majstrovstvách  ČSSR v behu na lyžiach pre nevidiacich vybojoval striebornú medailu.

Športové stredisko bežeckého lyžovania a Výcviková základňa mládeže pri ZŠ v Breze

Výborné a dlhodobé športové výsledky  žiackeho družstva bežeckého lyžovania a biatlonu v Breze boli podnetom pre  Ministerstvo školstva  ČSSR a pre  Ústredný výbor Zväzarmu  so sídlom v Bratislave a od r. 1988 schváľujú a zriaďujú pri ZŠ „Športové stredisko bežeckého lyžovania“ a od 1989 „Výcvikovú  záklaňu mládeže“ zameranú na letný a zimný biatlon.

Oddiel má v tom čase piatich kvalifikovaných trénerov a rozhodcov, má vybudovanú 3. km bežeckú trať, snežný skúter na úpravu tratí, 6 sklopných terčov, 6 vzduchoviek a 16 párov kvalitných lyží, topánok a palíc. Oddiel  začína pravidelne organizovať okresné majstrovské súťaže v behu na lyžiach a v biatlone a od roku 1987 aj krajské súťaže v biatlone.

Brezanskí športovci sa pravidelne zúčastňujú najmasovejších akcii v bývalej ČSSR a to Bielej stopy SNP a Jizerskej 50-ky. V roku 1987 sa tejto akcie z Brezy zúčastňuje už viac ako 30 športovcov z radov detí a dospelých.

Od roku 1990 oddiel bežeckého lyžovania funguje spontánne. Svoju činnosť aktivizuje po jeho pričlenení ku OŠS pri OU Breza na úrovni účasti jeho členov na turistických prechodoch, regionálnych  bežeckých súťažiach hlavne zásluhou Petra Sitárika a Mgr. Ľubky Kubasovej.

Činnosť klubu od roku 2008: – sa obnovuje na  podnet bývalých pretekárov Martina Náčina, Mgr. Ľubice  Kubasovej. Riadenia sa ujíma Mgr. Anton Matejčík.

Klub biatlonu Breza bol založený v zmysle zákona o združovaní občanov SR č. 83/1990 Zb. 22. apríla 2009. Ustanovujúca schôdza prijala Stanovy klubu. Slovenský zväz biatlonu, klub zaregistroval dňa 7. mája 2009. Klub sa už v roku 2009 zúčastňuje vrcholových slovenských súťaží, kde dosahuje zaujímavé výsledky

na rozvoji klubu nám záleží

Darujte nám 2% z daní

Milí priaznivci športu a podporovatelia,

chceli by sme vás srdečne požiadať o vašu podporu pre náš klub Biatlon Breza. Vďaka vašim 2% z daní môžeme naďalej rozvíjať talenty, zlepšovať tréningové podmienky a organizovať športové podujatia, ktoré prinášajú radosť a úspechy nielen nám, ale aj celej komunite.

Podporujú nás