Adresa KB Breza: Klub biatlonu Breza , o.z., Breza 52, 02953 Breza
IČO: 42068495
bankové spojenie: ČSOB, č.ú.: 4019176821/7500

Organizačný výbor
Predseda KB Breza: Juraj Maxa mob: 0951 167967 e-mail: juraj.maxa@centrum.sk
Popredseda KB Breza: Matin Náčin mob: 0902 325697 e-mail: martin.nacin@gmail.com
-:
-:
Sekretár KB Breza: Mária Durčáková mob: 0908 460220 e-mail: durcakova@centrum.sk